COVID 19 2022

Gott Mått  fortsätter att följa FHM krav  

 Här tränar du inomhus i små grupper på max 6 personer med ca 2 meters avstånd.

På utomhusträningen kan vi vara fler än 6 och avståndet mellan deltagarna är betydligt större.

Därför känner jag mig trygg i träningen på Gott Mått, då det inte sker någon ström av människor som ska in och ut samtidigt.

 Alla tar ansvar för att städa de redskap som använts. Du kan använda din egen träningsmatta om du vill.

Risken för smitta är väldigt låg om vi hjälps åt. Du stannar hemma vid minsta symtom, och om någon i din familj är sjuk.

Om jag blir sjuk under kursen, gäller som tidigare, att kurstillfället får skjutas upp till lämpligare tidpunkt.

Missar du träningstillfällen på din kurs, kan du ”träna igen” på annat valfritt pass. Det går  inte att använda missade tillfällen till kommande kurser.

Lena