COVID 19 2023

Gott Mått  fortsätter att följa FHM krav  

 Här tränar du inomhus i små grupper på max 6 personer

 Alla tar ansvar för att städa de redskap som använts. Du kan använda din egen träningsmatta om du vill.

Risken för smitta är väldigt låg om vi hjälps åt. Du stannar hemma vid minsta symtom, och om någon i din familj är sjuk.

Om jag blir sjuk under kursen, gäller som tidigare, att kurstillfället får skjutas upp till lämpligare tidpunkt.

Missar du träningstillfällen på din kurs, kan du ”träna igen” på annat valfritt pass. Det går  inte att använda missade tillfällen till kommande kurser.

Lena