Medicinsk Yoga

Medicinsk Yoga är en stillsam yogaform. Mycket fokus läggs på att komma ner i varv med olika andningstekniker, och på ett mjukt sätt utföra rörelser som gynnar rörlighet och styrka i rygg, axlar och höfter.

Detta är en yogaform som även passar om du har problem att sitta på golvet. I stället använder man en stol till många övningar.

Olika typer av andningsövningar karaktäriserar Kundaliniyoga som Medicinsk Yoga kommer ifrån

Ingen kurs planerad just nu! Men du är välkommen att bli guidad i Kundaliniyoga. Kundaliniyoga kan anpassas till Medicinsk yoga!

 

För prisuppgifter, se Prislista-Kurser

Bg 5001-6617 eller swisch 123 230 1935 ( Ikom ihåg att ange vad betalningen avser)

 

 

 

När du anmäler dig till en kurs är anmälan bindande 2 veckor före kursstart. Kursavgiften ska vara Gott Mått tillhanda senast 1 vecka innan eller kontant samma dag kursen startar. Om du av någon anledning inte kan fullfölja , eller måste avbryta kursen säg till omgående. Du får kompensation i form av annan kurs eller träning vid senare tillfälle. Kursavgift återbetalas EJ

*Bokning sker via 0707-38 06 70 eller lena.winde@gottmatt.se